Index

VREMURI SAU SOROACE


 

O întrebare fără răspuns pentru un muritor: Când se va întoarce Domnul Isus? Sau când va fi sfârşitul lumii acesteia? Citind Scriptura aflăm că datoria noastră a pământenilor este să veghem: „Veghiaţi dar, căci nu ştiţi ziua nici ceasul în care va veni Fiul Omului” (Matei 24.42 şi Matei25.13).

Iată mai jos o listă cu date false care au dus pe mulţi în eroare. Citind aceste informaţii, poate vei fi sensibilizat în a nu te uita după vremi şi soroace ci te vei pregăti pentru întâlnirea cu Domnul. As vrea sa observi ca unele dintre aceste profeţii false şi-au căutat argumentul  în Scriptură.

 1      53 AD  Pe vremea apostolului Pavel: Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Christos, vă rugăm fraţilor să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip...” (2 Tesaloniceni 2.1-4)

2      500      Un preot roman a profeţit venirea Domnului bazat pe dimensiunile arcii lui Noe.

3      1000    La încheirea ultimei luni ale anului 999, mulţi şi-au vândut ce au avut, au dat la săraci, s-au oprit activităţi de construcţii, agricultură, au fost eliberaţi criminalii, dar trecerea în anul 1000, nu a adus nimic nou.

4      1033    A fost considerat anul o mie de la crucificarea Domnului Isus.

5      1186    Scrisoare lui Toledo a anunţat ca pământul va fi distrus. Mulţi ascunzându-se prin peşteri şi munţi.

6      1420    Un profet cehoslovac a anunţat că toate oraşele vor arde, cu excepţia a cinci.

7      1524    Liderul german, Muntzer, a anunţat că venirea lui Christos se va petrece prin victoria armatei germane împotriva inamicului.

8      1534    Jan Matthy cu oamenii săi au ocupat oraşul Munster distrugându-l împreună cu ei, astfel ferind locuitorii oraşului de dezastru ce va apare prin Sfârşitul lumii.

9      1650    Al cincilea monarh al Marii Britanii a profeţit că Isus vine să restabilească teocraţia.

10    1666    1 + 666 a dat naştere la Marele Foc al Londrei care a ars peste 100,000 de oameni.

11    1809    Mary Bateman, a avut o găină care a ouat un ou care a purtat mesajul venirii lui Christos.

12    1814    Joanna Southcott a pretins că e virgină şi va da naştere la al doilea Isus care va restarua lumea. Ea a născut un băiat care a murit la vârstă tânără.

13    1836    John Wesley a spus că o vreme, vremi şi o jumătate de vreme (Apocalipsa 12.14) înseamnă 10581836, dată când Christos va reveni.

14    1844    William Miller, fondatorul mişcării „Sfârşitul Vremilor”, a prezis că sfârşitul lumii va fi între 1843 şi 1844, când un meterorit va atinge pământul.

15    1859    Thomas Parker a declarat că Împărăţia de o mie de ani va începe în 1859.

16    1881    Mother Shipton a pretins că lumea se va sfârşi în 1881.

17    1910    S-a profeţit: Cometa Haley va lovi pământul în acest an, venind sfârşitul.

18    1914    Charles Russell, fondatorul organizaţiei Martorii lui Iehova a profeţit revenirea lui Christos în acest an.

19    1918    Acelaşi Charles Russel recalculează sfârşitul lumii în anul 1918.

20    1925    Martorii lui Iehova profeţesc un alt an 1925.

21    1967    Ocuparea Ierusalimului de evrei a determinat o seamă de profeţii că vremea neamurilor s-a încheiat.

22    1970    Gruparea „Adevărata Lumină a lui Christos” a prezis venirea lui Christos în acest an.

23    1973    O cometă ce se apropia de pământ a fost un alt indiciu al sfârşitului.

24    1975    Ziarul lui Martorii lui Iehova, „Veghetorul”, cu peste 13 milioane de abonaţi a anunţat din nou venirea lui Christos.

25    1977    Albina ucigaşă din Texas a fost asemănată cu lăcustele din Apocalipsa 9.

26    1981    Bazat pe renaşterea poporului Israel, şi alinierea planetelor la fiecare 179 ani, profeţii au anunţat că Răpirea se va petrece înaintea zilei de 31 Decembrie.

27    1982    Ziarele anunţau că în zilele de 24-25 Aprilie, Christos va fi pe pământ.

28    1984    Gruparea Martorii lui Iehova deşi a greşit de multe ori, îşi măreşte numărul adepţilor şi anunţă un alt an, 1984.

29    1987    În 16-17 August au fost planificate multe evenimente, alături de gruparea New Age, anunţând sfârşitul lumii

30    1988    Cartea „88 de raţiuni că Răpirea va fi în 1988”, autor Edgar Whitsenaunt, a anunţat venirea Domnului între zilele de 11 şi 13 septembrie.

31    1989    Acelaşi autor, Edgar Whitsenaunt, a scris o altă carte: „89 de raţiuni că Răpirea va fi în 1989”. Dacă prima în 1988 s-a vândut repede, a doua nu s-a mai vândut, decât în număr mic.

32    1991    Un grup din Australia a prezis revenirea lui Isus la Sydney Harbor, la ora 9:00 AM pe data de 31 Martie.

33    1991    Liderul naţiunii islamice, Louis Farrakhan, a declarat războiul din golf, războiul de la Armaghedon.

34    1991    Un rabin rus, Menachem Schneerson, a anunţat că Mesia va veni pe data 9 Septembrie, ziua începerii Noului An Evreiesc.

35    1992    Grupul corean, „Misiunea pentru Zilele ce Vin”, a anunţat Răpirea pe data de 28 Octombrie.

36    1993    Anul 2000 fiind al 6000 –lea an de la creaţie, înseamnă că Răpirea va avea loc cu 7 ani mai devreme, deci 1993.

37    1994    În cartea „1994 Anul Destinului”, F.M. Riley, anunţă că Dumnezeu a comunicat numai oamenilor Lui, data şi planul Răpirii.

38    1994    Pastorul John Hinkle, de la biserica Christ Church Los Angeles, a anunţat că a avut o viziune de la Dumnezeu, că în 9 iunie, se vor petrece evenimente apocaliptice, spunând ce a auzit în viziune: „Joi, 9 Iuni voi ridica răul din această lume”.

39    1994    Harold Camping, în cartea sa „Are you ready?” (Eşti tu gata?) a prezis revenirea Domnului în Septembrie 1994.

40    1994    Deşi au promis că nu mai prezic aşa ceva, Martorii lui Iehova, au proclamat acest an, al 80-lea, de la înfiinţarea organizaţiei, ca an al sfârşitului.

41    1996    Sunt 2000 de ani de la anul 4 AD, anul înfiinţării Bisericii.

42    1996    Psihiatrul californian, Sheldon Niddle, a anunţat evenimente cosmice pe data de 17 Decembrie.

43    1997    Bazat pe o sofisticată numerotare a Psalmilor, s-a prezis Răpirea pe 14 mai.

44    1997    Semanarea acordului de pace între Rabin şi Arafat, 13 Septembrie 1993, conform lui Daniel, adăogând 1260 zile, se ajunge la ziua prezisă de începre a Necazului cel Mare, 24 februarie 1997.

45    1997    Stan Johnson din „Clubului Profeţiei” a anunţat cu precizia de 90% Necazul cel Mare va începe la 12 Septembrie.

46    1998    666x3=1998

47    1998    Un grup taivanes, a prezis revenirea lui Christos pe 31 martie.

48    1998    Al 50-lea an de existenţă al statului Israel, 30 Aprilie, s-a prezis că va începe Necazul cel Mare.

49    1998    Merilyn Agee, în cartea sa „The End of the Age” a prezis sfârşitul la 31 Martie, apoi 7,14,21 iunie urmând alte 10 date.

50    1999    Marilyn Agee a anunţat o altă zi: 21 ori 22 mai.

51    1999    Charles Criswell King a anuţat sfârşitul pământului la 18 August.

52    1999    Philip Berg de la Kabbalah Learning Center, New Zork, a anunţat sfârşitul pe 11 septembrie.

53    2000    Mulţi oameni şi organizaţii au anunţat sfârşitul la 1 ianuarie.

54    2000    Împărţind 2000 la 3 se obţine:666.66666666666667.

55    2000    Alinierea plaetelor pe 5 mai a fost o altă dată profeţită.

56    2000    Michael Rood a prezis că Ziua Domnului va începe la 5 mai.

57    2000    Unii au prezis că data revenirii Domnului va fi între 2000 şi 2001

58    2002    Un preot din gruparea religioasă, „Cuba’s Afro-Caribbean Yoruba”, a anunţat anul 2002, un an de criză şi tragedii.

59    2004    Bazat pe 360 zile calendaristice ale unui an, sărbătorile ebraice şi „Biblia astronomică” se poate prezice anul 2004, anul sfârşitului.

60    2011    În ultimul timp, Jack Van Impe, anunţă bazat ocuparea Ierusalimului de Israel, în 1967 (plus 51 ani = 2011) Adăogând 7 ani de Necaz = 2018

61    2012    New Age prezic sfârşitul vremurilor la 21 decembrie 2012.

 

Tu ce zici?  Eu ce zic?

 IATĂ CE ZIC EU: NICI UN PAMANTEAN NU ŞTIE CÂND VA FI RĂPIREA BISERICII, SAU SFÂRŞITUL ACESTEI LUMI.

În primul rând pentru că aşa zice Scriptura:

Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. (Fapte 1.7)

Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. (Marcu 13.32 şi Matei 24.36)

 În al doilea rînd Venirea Domnului în glorie, este aşa cum se aude, în glorie, în slavă şi El nu împarte Slava Sa cu nici un muritor, care ar îndrăzni să anunţe acest Mare Eveniment.

DECI CE VĂ ZIC VOUĂ ZIC TUTUROR, VEGHEAŢI! FIŢI GATA; CĂCI FIUL OMULUI VA VENI ÎN CEASUL ÎN CARE NU VĂ GÂNDIŢI!

Tradus pe insula Penang, Malaiezia, Octombrie 2002, Anul Domnului
ÎN AŞTEPTAREA RĂPIRII BISERICII

Nelu Ciorba, amerotim@aol.com