AGONIA  BATRANEI 
NOASTRE PLANETE  (Rezumat)

 Hal Lindsey & C. Carison

 CUPRINS

Capitolul 1 - VIITORUL

Capitolul 2 - CÂND ESTE UN PROFET CU ADEVĂRAT UN PROFET ?

 Capitolul 3 - OARE EXPERIENŢA NE ÎNVAŢĂ CEVA CU ADEVĂRAT ?

 Capitolul 4 - ISRAEL

 Capitolul 5 - RUSIA ESTE GOG

 Capitolul 6 - CINE ESTE ÎMPĂRATUL DE LA MIAZĂZI ?

 Capitolul 7 - PERICOLUL GALBEN

Capitolul 8 - ROMA PE DRUMUL RENAŞTERII 

Capitolul 9 - VIITORUL FUHRER  

Capitolul 10 - RENAŞTEREA MISTERULUI BABILONIAN 

Capitolul 11 - ULTIMUL DRUM – RĂPIREA 

Capitolul 12 - AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL

 Capitolul 13 - MARELE EVENIMENT